Recuperadora de Vidrio de Barcelona
Recuperadora de Vidrio de Barcelona

Recuperadora de Vidre de Barcelona, S.A.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

Revibasa Glass Recycling Barcelona, S.A.

Récupération de verre de Barcelone, S.A.

Planta de tractament de residus de vidre

Planta de tratamiento de residuos de vidrio

Glass Waste Recycling Plant

Station de traitement des déchets de verre

+34 93 772 18 09 info@revibasa.com

SERVICIOS

Compromesos amb la gestió mediambiental de l'reciclatge de vidre.

Comprometidos con la gestión medioambiental del reciclado de vidrio.

We are committed to the environmental management of recycled glass.

Attachée à la gestion de l'environnement du recyclage du verre.

La cura de l'entorn s'ha convertit en una de les grans prioritats de la nostra societat. A REVIBASA responem de forma eficaç a aquestes necessitats actuals. 

El nostre objectiu és oferir el millor servei a cada client i per això oferim un servei de gestió mediambiental de reciclatge de vidre ajustat a les necessitats i interessos particulars de cada client. La confiança dels nostres clients, tant de el sector públic, com privat, avalen la nostra professionalitat. 

REVIBASA disposa d'un parc mòbil de camions de diferents modalitats, pales carregadores, taller propi, laboratori i dues plantes de tractament i valorització de residus de vidre amb la tecnologia més avançada.

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en una de las grandes prioridades de nuestra sociedad. En REVIBASA respondemos de forma eficaz a estas necesidades actuales. 

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio a cada cliente y por eso ofrecemos un servicio de gestión medioambiental de reciclado de vidrio ajustado a las necesidades e intereses particulares de cada cliente. La confianza de nuestros clientes, tanto del sector público, como privado, avalan nuestra profesionalidad. 

REVIBASA dispone de un parque móvil de camiones de diferentes modalidades, palas cargadoras, taller propio, laboratorio y dos plantas de tratamiento y valorización de residuos de vidrio con la tecnología más avanzada.

Caring for the environment has become one of the major priorities of our society. In REVIBASA we respond effectively to these current needs. 

Our goal is to offer the best service to every customer and that is why we offer environmental management glass recycling services that are tailored to the particular needs and interests of each client. Our professionalism is endorsed by the trust of our clients, both public and private. 

REVIBASA has its own fleet of vehicles, repair workshop, laboratory and two glass waste treatment and recovery plants with the most advanced technology.

Prendre soin de l'environnement est devenu l' une des grandes priorités de notre société. En REVIBASA répondre efficacement à ces besoins actuels. 

Notre objectif est d'offrir le meilleur service à tous les clients et offrir un service de recyclage de verre de gestion environnementale adaptée aux besoins et aux intérêts particuliers de chaque client. La confiance de nos clients, à la fois du secteur public et privé notre garantie de professionnalisme. 

REVIBASA dispose d' une flotte de camions de différentes modalités, chargeur, propre atelier, laboratoire et deux usines de traitement et de récupération des déchets de verre avec la technologie la plus avancée.

Servicios que ofrecemos:

  • Servicios de contenedores (puesta y recogida) para empresas de todos los tamaños: Cristalerías, Plantas embotelladoras, Ecoparcs, Deixallerias, Hoteles, Restaurantes, Discotecas, Etc.

  • Deixalleria de vidrio para industriales de vidrio plano.

  • Gestión de reciclado de envases paletizados.

  • Recogida de contenedores de Ayuntamientos.

  • Gestoría medioambiental.

  • Asesoría “know how” en tecnología de reciclado de vidrio.