Recuperadora de Vidrio de Barcelona
Recuperadora de Vidrio de Barcelona

Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

Planta de tratamiento de residuos de vidrio

+34 93 772 18 09 info@revibasa.com

REVIBASA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE VIDRIO

Recuperadora de Vidre de Barcelona SA és una empresa especialitzada en el reciclatge de residus de vidre d'envasos, vidre de construcció, automòbil, etc, amb una llarga experiència de més de 50 anys en el sector.

Durant tots aquests anys, la dedicació, el treball i l'esforç quotidià de tota la família juntament amb el dels nostres col·laboradors, ha possibilitat un ferm i ràpid creixement de la nostra empresa, i ens ha permès guanyar-nos la confiança de les administracions públiques, els industrials del vidre i els particulars.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona SA es una empresa especializada en el reciclado de residuos de vidrio de envases, cristal de construcción, automóvil, etc, con una larga experiencia de más de 50 años en el sector.

Durante todos estos años, la entrega, el trabajo y el esfuerzo cotidiano de toda la familia junto con el de nuestros colaboradores, ha posibilitado un firme y rápido crecimiento de nuestra empresa, y nos ha permitido ganarnos la confianza de las administraciones públicas, los industriales del vidrio y los particulares.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona SA is a company specialized in the recycling of glass waste from packaging, building glass, automobile, etc., with a long experience of more than 50 years in the sector.

During all these years, the delivery, work and daily effort of the whole family together with that of our employees, has allowed a firm and rapid growth of our company, and has allowed us to gain the trust of public administrations, industrialists of glass and individuals.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona SA SA est une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets de verre d'emballage, de verre de construction, d'automobile, etc., avec une longue expérience de plus de 50 ans dans le secteur.

Au cours de toutes ces années, la livraison, le travail et les efforts quotidiens de toute la famille, ainsi que de nos employés, ont permis une croissance forte et rapide de notre entreprise et nous ont permis de gagner la confiance des administrations publiques, des industriels de verre et des individus.